18-cute-animals-showing-you-some-yoga-poses-4__700

تقلید حرکات یوگا توسط حیوانات (خنده)

آیا تا به حال تمرین یوگا حیوانات را تصور کرده اید ؟

       یوگا ورزشی جسمی و روانی (فکری) می‌باشد که در شبه قارهٔ هند و توسط هندوها به وجود آمده‌است.

ریشه یابی دقیق این ورزش که توسط چه شخصی و دقیقآ چگونه بوجود آمده کمابیش ناممکن است.

 چرا که تاریخ شکل گیری یوگا به سالهای بسیار دور برمی گردد.

ژست گرفتن حیوانات در هنگام تمرین یوگا عکس های خنده داری را بوجود آورده است

شما را به دیدن این عکس ها دعوت میکنیم.

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید