کلیپ کمک فنر دختر

کلیپ کمک فنر دختر جوان – فیلم محبوب ملت!!!

متاسفانه ما ایرانی ها از نظر فرهنگ اجتماعی فرق زیادی با یک کارتن خواب آفریقایی نداریم اما ادعا داریم با فرهنگ ترین آدم های دنیا هستیم. این بار ملت ما با انتشار کلیپ کمک فنر دختر جوانی را مورد تمسخر قرار داده اند و معلوم نیست کجای این حرکت زیباست.

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید