زن ها و مرد ها

زن ها و مرد ها – شوخی با تفاوت جنسیت ها

زن ها و مرد ها از ابتدای بشریت با هم شوخی داشتند و هرگز حاضر نبودند دست ار شوخی های (گاه آزار دهنده) خود بردارند.
یک هنرمند به تازگی چند کمیک درست کرده که برخی از این تفاوت ها را سوژه ی شوخی خود قرار داده است.

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید