نقاشی دیجیتال

نقاشی هایی که با قلم آپید خلق شده است

هزاران ساعت برای  خلق این آثار هنری صرف شده است.

آثار یک فرد اسپانیایی با نام جیمی است که با هنر دیجیتال توانسته آثار خارق العاده ای را خلق کند و تحسین جهانیان را برآنگیزد.

این نقاش می گوید من در طول روز بیشتر وقت خود را برای نقاشی صرف می کنم و می گوید که این حرفه خیلی درآمد چندانی ندارد و تامین کننده زندگی نیست ولی از این که آثارش در بهترین موزه ها و نمایشگاه ها به نمایش گذاشته می شود خرسند است.

خالقنقاشی دیجیتال نقاشی دیجیتال نقاشی دیجیتال نقاشی دیجیتال نقاشی دیجیتال نقاشی دیجیتال i-spent-thousands-of-hours-using-my-fingers-to-create-photorealistic-art-7__880 i-spent-thousands-of-hours-using-my-fingers-to-create-photorealistic-art-8__880 i-spent-thousands-of-hours-using-my-fingers-to-create-photorealistic-art-9__880 i-spent-thousands-of-hours-using-my-fingers-to-create-photorealistic-art-13__880 i-spent-thousands-of-hours-using-my-fingers-to-create-photorealistic-art-14__880 i-spent-thousands-of-hours-using-my-fingers-to-create-photorealistic-art-15__880 i-spent-thousands-of-hours-using-my-fingers-to-create-photorealistic-art-24__880 i-spent-thousands-of-hours-using-my-fingers-to-create-photorealistic-art-25__880 i-spent-thousands-of-hours-using-my-fingers-to-create-photorealistic-art-26__880 نقاشی دیجیتال این

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *