rain-street-photography-glass-raindrops-oil-paintings-eduard-gordeev-20

عکاسی زیر باران یا نقاشی رنگ روغن

ادوارد گرو با عکاسی زیر باران از خیابان های روسیه عکس های زیبایی را بوجود آورده است .

ریزش قطره های باران بر روی لنز باعث شده تا رنگ ها محو شود و نورها پخش گردد و عکس را بصورت نقاشی رنگ روغن جلوه دهد.

در ادامه با عکس های زیبای زیر با ما باشید.

rain-street-photography-glass-raindrops-oil-paintings-eduard-gordeev-2 rain-street-photography-glass-raindrops-oil-paintings-eduard-gordeev-3 rain-street-photography-glass-raindrops-oil-paintings-eduard-gordeev-9 rain-street-photography-glass-raindrops-oil-paintings-eduard-gordeev-14 rain-street-photography-glass-raindrops-oil-paintings-eduard-gordeev-16 rain-street-photography-glass-raindrops-oil-paintings-eduard-gordeev-17 rain-street-photography-glass-raindrops-oil-paintings-eduard-gordeev-20 rain-street-photography-glass-raindrops-oil-paintings-eduard-gordeev-22 rain-street-photography-glass-raindrops-oil-paintings-eduard-gordeev-30 rain-street-photography-glass-raindrops-oil-paintings-eduard-gordeev-32 rain-street-photography-glass-raindrops-oil-paintings-eduard-gordeev-fb__700-png rare-quadruple-rainbow-double-rainbow-amanda-curtis-long-island-ny-latest

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *